czwartek, 27 lipca 2017
208 dzień roku,
Dzisiaj są imieniny Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Rok 2012

 
2012-03-30

Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar

 

Dnia 23.03.2012 r. w Publicznym Gimnazjum Samorządowym im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej odbyła się uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru. Uświetnili ją swoją obecnością: Świętokrzyski Kurator Oświaty- Małgorzata Muzoł, Kazimierz Kotowski - członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Tadeusz Kowalczyk - Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Kazimierski – Jan Nowak, Wicestarosta – Michał Bucki, Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka- Waldemar Trzaska, Wiceburmistrz - Tadeusz Bator, Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Kuliś, Radni Komisji Oświaty: Marek Szmuc, Renata Gajda. Wacław Piwudzki, Wacław Patak, Łukasz Lubera, Janusz Wątek, Rafał Kular, dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, oraz przedstawiciele związków zawodowych, rodzice i mieszkańcy Kazimierzy Wielkiej.

Na uroczystość zaproszony był również Wiceprezydent Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego z siedzibą w Brukseli. Niestety obowiązki związane z pracą w Europejskim Komitecie nie pozwoliły na przybycie. Przysłał on jednak faks, w którym życzył szkole wybitnych osiągnięć w wielu dziedzinach, zwrócił się też do młodzieży, życząc im aby czerpali przykład z patronów, którymi są Nobliści Polscy, aby ich życiu przyświecały wartości duchowe zawarte w słowach noblistki Marii Skłodowskiej – Curie: „Jestem z tych, którzy wierzą, że Nauka jest czymś bardzo pięknym”.

O godzinie 9.30 odbyła się uroczysta msza święta, podczas której ksiądz proboszcz Marian Jakubowski poświęcił sztandar. Rodzice: Agnieszka Możdżeń, Bogusława Bawoł, Tadeusz Cieślik wręczyli sztandar pani dyrektor Barbarze Gołąb, która przekazała go uczniom gimnazjum. Po mszy wszyscy udali się do Kazimierskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się część oficjalna, którą poprowadzili nauczyciele gimnazjum: Wioletta Wójcik i Zbigniew Kwiecień. Pani dyrektor Barbara Gołąb przedstawiła 10-letnią historię szkoły,

w której uwzględniła udział w projektach edukacyjnych oraz osiągnięcia uczniów na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Zwróciła również uwagę na to, jak ważne jest rozwijanie talentów młodzieży, przypominając, że w ubiegłym roku podczas I Świętokrzyskiej Gali Talentów szkoła została wyróżniona jako jedna z pięciu w województwie świętokrzyskim przez panią kurator Małgorzatę Muzoł za pracę z uczniem zdolnym.

Po wystąpieniu pani dyrektor głos zabrała pani kurator Małgorzata Muzoł, zwracając uwagę na to, iż uroczystość nadania sztandaru jest wydarzeniem szczególnym, sprzyjającym kształtowaniu dojrzałych i odpowiedzialnych postaw młodych ludzi oraz umacnianiu ich związku z ojczyzną i historią, ponadto akt nadania sztandaru w sposób szczególny podniesie rangę i prestiż szkoły, dając tym samym wiele powodów do dumy i radości uczniom, nauczycielom i rodzicom. Pani kurator przekazała dla gimnazjum na ręce pani dyrektor prezent w postaci „Encyklopedii nowej generacji”. W dalszej kolejności zabrali głos Kazimierz Kotowski- członek zarządu województwa świętokrzyskiego, Tadeusz Kowalczyk- Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, starosta Jan Nowak, burmistrz Waldemar Trzaska, wiceprzewodniczący „NSZZ Solidarność” - Jarosław Miszczyk, oraz prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego – Halina Opilska, która podarowała szkole okazałe wydanie „Krzyżaków”. Po wystąpieniach gości część oficjalną zakończyło wyprowadzenie pocztu sztandarowego i zaproszenie do udziału w części artystycznej. Program artystyczny rozpoczęty został dostojnym polonezem, a zakończony ognistym krakowiakiem. Poświęcony był on
w całości szóstce noblistów. Uczniowie przedstawiali scenki teatralne, odgrywając fragmenty powieści „Chłopi” Reymonta oraz „Ogniem i mieczem” Sienkiewicza, recytując utwory Szymborskiej, Miłosza i pokazując obrazki z życia Skłodowskiej oraz prezentację poświęconą Lechowi Wałęsie. Gimnazjaliści zaprezentowali swoje zdolności taneczne, wokalne, recytatorskie i teatralne. Część artystyczną przygotowały: Monika Anielska, Urszula Góra, Dorota Wojas.

Po występie zaproszeni goście przeszli do budynku gimnazjum, gdzie odbyło się spotkanie z pracownikami szkoły oraz wspólne rozmowy przy kawie. Goście złożyli wpisy w Księdze Pamiątkowej i otrzymali biuletyny informacyjne o pracy gimnazjum przygotowane przez Bożenę Sobieraj, Jolantę Michałowską i Ewę Kosz. Dzień ten na pewno stał się niezapomnianym wydarzeniem nie tylko dla społeczności szkolnej, ale i dla miasta Kazimierza Wielka.

 

 

Administrator

Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar - galeria

 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej ma sztandar
 
 
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.(41)3521937, (41) 3521919, (41) 3521004, fax: +48.(41)3521956, email: umig@kazimierzawielka.pl, http://www.kazimierzawielka.pl
NIP: 662-10-48-911, Regon: 000525352
Godziny pracy urzędu: poniedziałek-piątek 7.30-15.30 Skrytka EPUAP: fef0yh4954 Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej 18 8493 0004 0180 0130 0020 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI